Антирезонасни дросели серия AR3

Антирезонасните дросели  компенсират реакитвната енергия в мрежата съвместно с междуфазови кондензатори, изчислени при определена степен на разстройка (p%). Използването на антирезонансните дросели, предотвратява допълнителните загуби в проводниците, магнитните системи на трансформаторите и електродвигателите.

IEC норма 61558
Компенсирана реактивна мощност  5 – 75 kVAr
Номинално напрежение 3 x 400 V
Номинален ток 7.69 131.6 А
Индуктивност 16.580.41 mH
Коефициент на разстройка ( p%)=5.67%;  7%;  14%
Изолационен клас F /150°C/
Степен на защита IP 00
no-image