Еднофазни компенсационни дросели серия SR1

Еднофазните компенсационните дросели серия SR1 са част от електрическото оборудване, използвано в системи за пренос на енергия с високо напрежение за стабилизиране на напрежението по време на промени в натоварването. Компенсационните дросели  имат фиксирана мощност и са свързан към преносната линия през цялото време, или включват и изключват в зависимост от натоварването. Използват се предимно за компенсиране на капацитивната реактивна енергия и поддържане стабилността на напрежението.

IEC норма 61558
Реактивна мощност  0.1 – 10 kVAr
Номинално напрежение 230 V
Номинален ток 0.43-43 А
Индуктивност 16.84 – 1680 mH
Изолационен клас F /150°C/
Степен на защита IP 00
no-image