Двигателни дросели серия MR3

Двигателините дросели серия MR3 осигуряват защита от проблемите свързани с използването на мощни полупроводникови елементи, като се поставят между честотният инвертор и двигателя. Двигателините дросели се поставят на изходите на ШИМ  преобразувателите като предотвратяват загубите от прегряване, пусковия ток на електродвигателите и увеличават техният експлоатационен период.

IEC норма 61558
Номинална изходна мощност 2.2 – 90 КW
Номинално напрежение 3 x 400 V
Номинален ток 6.3 176 А
Индуктивност 0.1mH – 2.55 mH
Превключваща честота 2 – 8 кHz
Изолационен клас F /150°C/
Степен на защита IP 00
no-image