Инженеринг

Ние от Унитраф сме насреща за да Ви подпомогнем относно развитието на Вашата идея следвайки всички етапи, започвайки от началната разработка до реализирането и като краен продукт. Осъзнаваме, колко е трудоемко да се реализира една идея. Разбираме трудността на процеса, но използвайки нашият богат 60 годишен опит, контакти и компетенции ще успеем заедно да постигнем желаното.

идея

Подпомагаме осъществяването на вашата идея, от проектирането до пълното и реализиране като продукт.

Проучване-и-развитие

Използвайки CAD/CAM софтуер, чрез иновативни методи и изразен фокус върху детайла, ние подготвяме напълно инженерната разработка на Вашия нов продукт. Изготвяме за Вас всички необходими чертежи, производствени технологии и др. за да постигнем крайната цел. Предлагаме съдействие относно свързване и комуникация с подходящи изпълнители, които да се заемат с останалите етапи по осъществяването на крайният Ви продукт.

Продукта преминава през редица тестове и анализ за да сме сигурни, че отговаря на приетите спецификации, стандарти и изисквания.

реализиране

След като преминат посочените етапи, и се изпълнят персонализираните спецификации се преминава към предоставяне на готовият продукт. Развитието на изброените етапи до момента на произвеждането на продукта е предизвикателен процес и преминава различно за всеки наш клиент. Готови сме да Ви асистираме и подпомагаме в осъществяването на Вашите проекти. Свържете се с нас за да реализираме заедно идеите Ви.