Металообработка

CNC струговане

Разполагаме с прецизни CNC стругове, които могат да обработват детайли с максимален диаметър 300 мм., при максимална дължина 500 мм. Нашите изделия са предназначени за хидравличната промишленост, машиностроенето, автомобилната промишленост и други индустриални сектори.

Детайлите се произвеждат по чертежи на клиентите, като Унитраф гарантира производството на висококачествени компоненти, изцяло отговарящи на заданието и на нуждите на клиентите. Съвременните високопроизводителни CNC стругови машини с които разполагаме, дават възможност за предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.

CNC Фрезоване

Високотехнологичните CNC център машини, които използваме ни дават възможност да обработваме детайли с максимални размери 800х600х600 мм. при максимално тегло 500 кг. Предлагаме на своите клиенти както серийно производство на изделия със сложна форма и размер така и изработка на детайли в единични бройки за производствени, предпроизводствени и развойни цели.

Ние се различаваме с мотивацията за работа, креативността си и възможността за най-качествено изпълнение на поставените задачи.Висококвалифицираните ни специалисти, ангажирани във всяка фаза от процесите се грижат за гъвкавото използване на производствения капацитет, навременно и качествено изпълнение на всички поръчки.

Измервателна лаборатория

Непрекъснатото ползване и внедряване на съвременни технологии е част от нашата  стратегията за развитие. Ето защо за подобряване на качествения контрол при измерването  инвестирахме в създаването на нова контролна лаборатория оборудвана с модерна измервателна техника, която многократно ускорява процесите по инспекция и обратен инженеринг. Гарантираме високото качество на нашите продукти използвайки измервателно оборудване  от висок клас – 3D измервателна машина,  специфични машини за измерване нивата на твърдост и грапавост на детайлите и други.