Непрекъсваем захранващ източник /UPS/ за циркулационни помпи – UPS S-100

Непрекъсваемият захранващ източник модел S-100 осигурява непрекъсната работа  на консуматори до 100 W, работещи с напрежение 230 V / 50 Hz след спиране на мрежовото захранване. Формата на изходното напрежение е чиста синусоида.

Походящо е за циркулационни помпи, аварийно осветление, автоматика за отоплителни инсталации и други устройства, които не изискват време за превключване на захранването.

Захранващо напрежение 230 V / 50 Hz
Изходна мощност 100 W
Заряден ток на акумулатора 1.2 А
Време за превключване 20 ms
Тегло с акумулатор 7. 2 Аh 5.4 kg
Габаритни размери 188x260x83 mm
Околна температура От 0 до + 40 C
Относителна влажност До 85 %
UPS-S100