Непрекъсваем захранващ източник /UPS/ за циркулационни помпи – UPS T-100

Непрекъсваемият захранващ източник /UPS/ модел Т-100 осигурява непрекъсната работа  на консуматори до 100 W, работещи с напрежение 230 V / 50 Hz след спиране на мрежовото захранване. Формата на изходното напрежение е модифицирана синусоида.

Походящо е за циркулационни помпи, аварийно осветление, автоматика за отоплителни инсталации и други устройства които не изискват време за превключване на захранването.

Захранващо напрежение 230 V / 50 Hz
Изходна мощност 100 W
Заряден ток на акумулатора 1.2 А
Време за превключване 1 sec
Тегло с акумулатор 7. 2 Аh 5.2 kg
Габаритни размери 185x220x80 mm
Околна температура От 0 до + 40 C
Относителна влажност До 85 %
UPS-T100