Новини

Начало » Новини
Новини

Унитраф на 60 години

Унитраф на 60 години Унитраф чества своя 60 годишен юбилей на 7 октомври 2022 г. Компанията е създадена през далечната 1962 г., под името Завод за слаботокови трансформатори „Цоньо Лавчиев" с мисия да произвежда надеждни [...]

УНИТРАФ АД ПОДПИСА ДОГОВОР

На 16.09.2022 г., „УНИТРАФ“ АД подписа договор BG16RFOP002-6.002-0653-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Обща цел [...]

Участие в HANNOVER MESSE 2022

Унитраф, за поредна година участва в най-авторитетния и престижен световен индустриален форум - Hannover Messe 2022. Компанията презентира както иновативни така и традиционни продукти, с които успяхме да покажем предимствата на  портфолиото си пред водещи индустриални фирми. Основната цел [...]

Go to Top