Новини

Новини

Унитраф АД обявява процедура за избор на изпълнител

Днес 04.03.2024 г. в изпълнение на договор за БФП № BG-RRP-3.004-2040-C01 фирма Унитраф АД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи по 4 обособени позиции“. [...]

УНИТРАФ АД подписа договор за изпълнение на проект по Националния план за възстановяване и устойчивост

УНИТРАФ АД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG-RRP-3.004-2040-C01 за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Целите на проекта са: Повишаване на производителността, намаляване на разходите и като цяло [...]

Унитраф на 60 години

Унитраф на 60 години Унитраф чества своя 60 годишен юбилей на 7 октомври 2022 г. Компанията е създадена през далечната 1962 г., под името Завод за слаботокови трансформатори „Цоньо Лавчиев" с мисия да произвежда надеждни [...]

УНИТРАФ АД ПОДПИСА ДОГОВОР

На 16.09.2022 г., „УНИТРАФ“ АД подписа договор BG16RFOP002-6.002-0653-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Обща цел [...]

Участие в HANNOVER MESSE 2022

Унитраф, за поредна година участва в най-авторитетния и престижен световен индустриален форум - Hannover Messe 2022. Компанията презентира както иновативни така и традиционни продукти, с които успяхме да покажем предимствата на  портфолиото си пред водещи индустриални фирми. Основната цел [...]

Go to Top