Еднофазни трансформатори

Унитраф произвежда еднофазни трансформатори с мощност до 50 kVA. В допълнение към стандартните видове предлагаме и такива съобразени с индивидуалните изисквания и потребности на клиентите.

Single-phase-transformer---TEI
Three-phase-transformer---T3UI

Трифазни трансформатори

Унитраф произвежда трифазни трансформатори с мощност до 150 kVA. В допълнение към стандартните видове предлагаме и такива съобразени с индивидуалните изисквания и потребности на клиентите.

Тороидални трансформатори

Унитраф произвежда тороидални трансформатори с мощност до 5 kVA. В допълнение към стандартните видове предлагаме и такива съобразени с индивидуалните изисквания и потребности на клиентите.

Toroidal-transformer---TT
Three-phase-autotransformer-ATT3-3

Автотрансформатори

Унитраф произвежда еднофазни и трифазни автотрансформатори с мощност до 150 kVA. В допълнение към стандартните видове предлагаме и такива съобразени с индивидуалните изисквания и потребности на клиентите.