Single-phase-transformer---TEI

Еднофазни трансформатори

Single-phase-transformer-fuses---TEIF

Еднофазни трансформатори с предпазители

Single-phase-transformer---TEIL

Еднофазни трансформатори със силиконови кабели

Single-phase-transformer---TEIZ

Еднофазни трансформатори в кутия заляти с епоксидна смола

Еднофазни високоволотви трнасформатори

Single-phase-transformer---TUI

Еднофазни трансформатори