Участие в HANNOVER MESSE 2022

Унитраф, за поредна година участва в най-авторитетния и престижен световен индустриален форум – Hannover Messe 2022.

Компанията презентира както иновативни така и традиционни продукти, с които успяхме да покажем предимствата на  портфолиото си пред водещи индустриални фирми.

Основната цел на Унитраф е да запознаем с продуктите си по-широк кръг от индустриални фирми на европейския пазар, защото произвеждаме надеждни трансформатори и качествени механични елементи, които биха удовлетворили очакванията както на големите така и на по-малките производители.

Участието в събитие от такъв ранг  е не само престиж, но и резултат от усърдна екипна работа и постоянство, което допринася за укрепването и разширяването на позициите на дружеството на международния пазар.