img-inside

УНИТРАФ АД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG-RRP-3.004-2040-C01 за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целите на проекта са:

  1. Повишаване на производителността, намаляване на разходите и като цяло повишаване ефективността на производствените процеси и разширяване на производствения капацитет в УНИТРАФ АД.
  2. Създаване на условия за растеж и развитие на УНИТРАФ АД чрез цифровизация на производствените процеси..

Целите ще се постигнат чрез инвестиция в придобиване на високотехнологични активи – 2 броя CNC струг, CNC Вертикален обработващ център, машина за навиване на тороидални магнитопроводи и CRM система..

Вследствие на изпълнението на проекта ще се  постигнат:

  1. Повишаване ефективността на производствените процеси на база по-високата производителност и намаляването на производствените разходи, водещи до разширяване на производствения капацитет на УНИТРАФ АД.
  2. Оптимизиране на процесът на договаряне и продажби вследствие придобиването на CRM системата, включително със съкращаване във времето, което отново ще допринесе за разширяване на производствения капацитет на УНИТРАФ АД
  3. По-нататъшна цифровизация на производствените процеси в УНИТРАФ АД вследствие въвеждането в експлоатация на високотехнологични машини с ЦПУ.

Общата стойност на проекта е 690 400.00 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 345 200.00 лв., предоставени от Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост.