За нас

Унитраф е водещ производител на трансформатори, дросели и непрекъсваеми захранвания. Продуктовата ни гама намира приложение в различни индустриални сектори. Фокусираме се върху високо качествено, бързо и надеждно производство. Персонализираме вашите потребности, адаптираме и реализираме необходимите за Вас продукти.

Унитраф е водещ производител и в изработката на части, и механични конструктивни елементи в металообработването. Технологичния процес покрива широка гама от дейности свързани с производството в разнообразните сектори на икономиката.

Редом с високо качествената изработката на продукти, която непрекъснато се прецизира и гарантира от отдел „Качество“, Унитраф разполага и с екип от опитни инженери, които могат да съдействат от проектирането на вашата идея, до реализирането и като краен продукт.

От началото на създаването си предприятието е преминало през редица етапи на развитие, като подобряване на материалната база, изграждане на нов производствен цех и цялостно оборудване, привличане на висококвалифицирани кадри с инженерен профил, внедряване и разработване на добри инженерни практики. Силно мотивирани сме да развиваме всяко едно направление свързано с прогреса на Унитраф.

В резултат на дългогодишните ни и целенасочени усилия ние успяхме да изградим стабилна репутация пред нашите клиенти. Държим на дългосрочните партньорски отношения, които съумяваме да развием и запазим с високото качество на продуктите както и с нашата коректност, гъвкавост и адаптивност.

Мисия

Унитраф е създаден с мисия да произвежда надеждни трансформатори и висококачествени механично конструктивни елементи, които да отговорят на очакванията на всеки клиент.

Приоритет и гордост е за нас, че сме гъвкави и адаптивни и можем да произвеждаме компоненти както за големи и индустриални клиенти, така и за клиенти с дребносерийни поръчки напълно съобразени с индивидуалните им потребности и изисквания.

ПОВЕЧЕ ОТ 60 ГОДИНИ РАЗРАБОТВАМЕ ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА УСПЕХА НА ВАШИЯ БИЗНЕС

Ръководство
Ръководство
Ръководство